Tenojoen nousulohiseuranta

Luonnonvarakeskus seuraa Tenojokeen nousevien lohien määrää kaikuluotaimilla Polmakissa, n. 55 km jokisuulta ylävirtaan. Tämä on ensimmäinen kohta jokisuulta lähtien, jossa koko jokiuoman kattava luotaus on käytännössä mahdollista. Seurannan päätavoitteena on selvittää Polmakin laskentapaikan ohittavien nousulohien määrä.

Alla olevassa kuvaajassa esitetään vuorokausikohtaiset havainnot merivaelluksen tehneiden lohien kokoisista ylävirtaan nousseista kaloista. Nousulohien lisäksi näiden kalojen joukossa on muitakin kalalajeja. Lopullinen arvio nousulohien määrästä valmistuu vasta seurantakauden jälkeen, loka-marraskuussa 2018.


Kuvien päivittäminen on viivästynyt kenttätyökiireistä johtuen. Pahoittelemme asiaa.

 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kalojen kumulatiivinen määrä samalla aikavälillä.


Kuvien päivittäminen on viivästynyt kenttätyökiireistä johtuen. Pahoittelemme asiaa.